August
12
20:06
Genetické nemoci

Vrozené srdeční vady

Vrozená srdeční vada

foto s vrozenou srdeční vadou onemocnění vrozené srdeční - vada srdce, vrozená původu.Obecně taková patologie ovlivňuje rozdělení srdce, má vliv na tepny, která přináší krev do plic venózní, nebo jedním z velkých cév v arteriálním systému - aorta a děje nezarastanie arteriální kanál (PDA).Pokud je vrozená srdeční vada narušen průtok krve v systémovém oběhu (BPC) a malých (ICC).

srdeční vady - termín, který kombinuje určité onemocnění srdce, hlavní přednost je změnit v anatomické struktury zařízení srdeční chlopně nebo jeho největších lodí, stejně jako non-odborů příčky mezi předsíní a komor srdce.

choroba srdeční způsobuje vrozené

hlavní příčinou vrozeným srdečním onemocněním, jsou poruchy chromozómů - to dělá téměř 5%;mutací genu (2-3%);Různé faktory, jako je například alkoholismus a narkomanie rodičů;převedeny v prvním trimestru těhotenství infekčních onemocnění (zarděnky, hepatitidy), příjem léků (1-2%), stejně jako dědičné predispozice (90%).

Na různých zkreslení chromozomálních mutací obje

ví v jejich kvantitativní a strukturální formě.Pokud jsou chromozomální aberace velké nebo střední velikosti, to je obecně fatální.Když však dojde k narušení kompatibilitu pro život, to je, když existují různé typy vrozených onemocnění.V případě, že je třetí chromozomální chromozomální vada pravidelně opakuje mezi klapek atriální a ventrikulární stěny, nebo jejich kombinací.

vrozenou srdeční vadou, se změnami v pohlavních chromozomů jsou méně časté než u trizomií autozomů.

Mutace v jednom genu vede nejen k vrozených srdečních vad, ale i k rozvoji anomálií jiných orgánů.Malformace CCC (kardiovaskulární systém) jsou spojeny se syndromem autosomálně dominantního typu a autozomálně recesivní.Tyto syndromy jsou charakterizovány léze obrázek v lehké nebo těžké závažnosti.

Tvorba kongenitální srdeční vadou může přispívat k různým environmentálních faktorů, které mají vliv na kardiovaskulární systém.Mezi nimi jsou rentgenové paprsky, které žena může získat v průběhu prvního pololetí roku těhotenství;záření z ionizovaných částic;některé typy léků;infekční nemoci a virové infekce;alkoholu, drog a tak dále. Z tohoto důvodu, srdeční vady, které byly vytvořeny pod vlivem těchto faktorů se nazývají embryopatie.

pod vlivem alkoholu často tvořeny VSD (defekt komorového septa), PDA (patent ductus arteriosus), septa síní patologie.Například, antikonvulziva vést k rozvoji stenózy plicní tepně a aorty, aortální koartatsii, CAP.

Ethanol řadí na první příčku mezi toxické látky, které přispívají k vrozené srdeční vadě.Dítě, narozený pod vlivem alkoholu bude mít syndrom embriofetalny alkoholu.Matky, kteří trpí alkoholismem, porodit téměř 40% dětí s vrozenou srdeční vadou.Alkohol je obzvláště nebezpečné v prvním trimestru těhotenství - to je jeden z nejdůležitějších období vývoje plodu.

velmi nebezpečné pro budoucnost dítěte, je skutečnost, je-li těhotná žena utrpěla zarděnky.Toto onemocnění způsobuje řadu patologických stavů.A vrozená abnormalita srdce není výjimkou.Výskyt kongenitální srdce po zarděnek, je od 1 do 2,4%.Mezi izolovaných srdečních vad se nejčastěji vyskytují v praxi: SZP, AVK, Fallotova tetralogie, měniče, plicní stenózy.Údaje

Experimentální naznačují, že téměř všechny vrozené srdeční vady v podstatě mají genetický původ, který je v souladu s multifaktoriální dědičností.Samozřejmě, že existují genetické heterozygotnost povaha a některé formy ischemické choroby srdeční spojené s jednotlivými genovými mutacemi.

přídavkem etiologické faktory, příčiny vrozených srdečních vad, a přidělit větší riziko, na které ženy spadají do věku;s poruchami endokrinního systému;toxikózou se v prvních třech měsících těhotenství;kteří mají v anamnéze mrtvě narozené děti, stejně jako stávající dětí s vrozenou srdeční vadou.

příznaky vrozenou srdeční vadou

ke klinickým obrazem vrozeným srdečním onemocněním, charakterizované konstrukčními vlastnostmi defektu, proces obnovy a výsledné komplikace různých etiologií.První ze všech příznaků vrozeným srdečním onemocněním, zahrnují dušnost, která se vyskytuje na pozadí malé fyzické aktivity, bušení srdce, periodické slabosti, bledostí nebo cyanózou v obličeji, bolest srdce, otoky a mdloby.

Vrozené srdeční vady se může objevit v intervalech, takže tam jsou tři hlavní fáze.

V primární adaptační fáze, tělo pacienta se snaží přizpůsobit k poruchám oběhového systému, které jsou způsobeny vadami.V důsledku toho, příznaky příznaků onemocnění obvykle mírně vyjádřeny.Ale během těžké hemodynamické rychle rozvíjí srdeční dekompenzace.Pokud se u pacientů s vrozenou srdeční vadou neumírají v první fázi onemocnění, asi 2-3roků přijít ke zlepšení jejich zdraví a vývoj.

Ve druhé fázi bodu vzhledem odškodnění a zlepšení celkové kondice.A na druhé nevyhnutelně přijde třetí, když všechny adaptivní možnosti organismu na konci, dystrofického a degenerativní změny v srdečním svalu, a různých orgánů.V podstatě terminální fáze vede ke smrti pacienta.

Mezi nejvýraznější příznaky vrozené srdeční izolované srdeční šelest, cyanóza a srdečního selhání.

systolický srdeční šelest přírodě a různé intenzity pozorovány u téměř všechny druhy neřestí.Ale někdy mohou být zobrazeny úplně chybí nebo jsou nekonzistentní.Zpravidla jsou nejlepší sluch zvuky se nachází v levé horní části hrudní kosti nebo v jeho blízkosti plicní tepny.I nepatrný nárůst ve tvaru srdce umožňuje poslouchat hluk srdce.

Během stenózou plicnice a TMS (transpozice velkých cév) ostře projevuje cyanózu.A u ostatních druhů neřesti, může zcela chybět ani malý.Cyanóza někdy je trvalá nebo dochází během křik, pláč, to znamená, že v intervalech.Tento příznak může být doprovázena změnou v terminálu falangy prstů a nehty.Někdy je tento příznak je vyjádřeno bledost pacienta s vrozenou srdeční vadou.

Některé typy poruch se může lišit srdeční tuposti.A bude záviset na zvýšení změny lokalizace v srdci.Pro přesné diagnózy zjistit tvar srdce a srdeční hrb, uchýlil k X-ray používat oba angiografie a kymograph.

při srdečním selhání může vyvinout periferní cévní křeče, který se vyznačuje tím, bledost, studených končetin a nosu.Spasm se projevuje jako adaptace pacienta na srdeční selhání.

onemocnění s vrozenou srdeční u novorozenců

Děti mají srdce poměrně velké velikosti, která má značné volné kapacity.Vrozená srdeční vada je obvykle vytvořen na 2-8 týdnech těhotenství.Důvodem pro jeho výskytu v dítěte jsou považovány za rozdílné mateřské onemocnění, infekční a virové povahy;Budoucí matka práce v nebezpečnou práci a, samozřejmě, dědičný faktor.

Přibližně 1% novorozenců má poruch kardiovaskulárního systému.Nyní, jen aby diagnózu vrozených srdečních vad v rané fázi není snadné.Tak, to pomáhá šetřit životy mnoha dětí, s využitím lékařské a chirurgické terapie.

Vrozená srdeční vada je nejčastěji diagnostikována u dětí mužského pohlaví.A pro různé vady se vyznačuje určitým sexuální predispozice.Například, PDA a VSD převládající u žen, a aortální stenóza, vrozené aneurysma, koarktace aorty, Fallotova tetralogie a TMA - muži.

Jedním z nejčastějších změn v srdcích dětí, které jsou považovány za rozštěpové stěny - tento otvor anomální přírodě.To je hlavně VSD, které jsou umístěny mezi horními srdečních komorách.Za celou dobu prvního roku života dítěte, některé drobné závady spontánně oddíly mohou být uzavřen a žádný nepříznivý vliv na další vývoj dítěte.Ale pro hlavních patologických stavů, uvedené operaci.

kardiovaskulární systém plodu před narozením je oběh, který obchází plíce, to znamená, že krev neteče do a cirkulovat ductus arteriosus.Když se narodí dítě, tento tok je normálně uzavřen na několik týdnů.Ale pokud se tak nestane, dítě dát PDA.Tím se vytváří určitý tlak na srdce.

příčinou závažných forem cyanóze u dětí je transpozice dvou velkých tepen, které spojuje plicní tepnou do levé komory a aorty - na pravé straně.To je považováno za patologie.Bez chirurgického zákroku, novorozenci okamžité usmrcení v prvních dnech života.Kromě toho se děti s těžkými formami vrozené srdeční vady, vzácně pozorována infarkty.

charakteristické znaky vrozeným srdečním onemocněním, u dětí se špatně přibírají na váze, únava a bledou pleť.

léčba vrozené srdeční onemocnění

Vrozené srdeční vady může mít někdy jiný klinický obraz.Proto budou metody léčby a péče do značné míry záviset na závažnosti a složitosti klinických projevů onemocnění.V podstatě, když pacient je plná platba vada obraz jeho života je naprosto normální, jak u zdravých lidí.Obvykle tito pacienti nepotřebují radu lékaře.Mohou předkládat doporučení zaměřená na je schopnost držet defekt ve stavu kompenzace.

První pacient trpící vrozenou srdeční vadou potřeby Chcete-li omezit zabývá tvrdé fyzické práce.Dílo, které bude mít nepříznivý vliv na pohodu pacienta, je vhodné změnit na jiný typ aktivity.

muž s anamnézou vrozených srdečních vad, měli vzdát školení složité sporty a účastnit se soutěží.Chcete-li snížit zátěž na srdce, pacient by měl spát asi osm hodin.

Správná výživa by měla doprovázet život pacientů s vrozenou srdeční vadou.Jídlo je třeba vzít třikrát denně k bohaté potraviny neměl způsobit tlak na kardiovaskulární systém.Všechny potraviny by neměly obsahovat sůl, a s výskytem srdečního selhání soli by neměla překročit pět gramů.Mějte na paměti, že potraviny by měly být konzumovány pouze teplá jídla, protože jsou náchylnější k trávení a významně snížit zátěž na všechny orgány trávení.Nechceme kouřit a brát alkohol, aby nedošlo k provokovat kardiovaskulární systém.

Jedním ze způsobů léčení vrozených srdečních vad je lék, když je nutné zvýšit kontraktilní funkce srdce, regulují metabolismus vody sůl, a odstranit z těla nadměrné množství tekutiny a vést boj se změněnými srdeční rytmus a zlepšení metabolické procesy v myokardu.

léčení vrozených srdečních vad je někdy došlo ke změně zvláštnost a závažnosti vady.Vždy také vzít v úvahu pacienta věk a celkový zdravotní stav.Například, někdy děti s menšími formami srdečních vad nevyžaduje žádnou léčbu.A v některých případech bezprostředně nutné k provedení operace již v dětství.

Téměř 25% dětí s vrozenou srdeční vadou v naléhavé potřebě předčasného chirurgie.Chcete-li zjistit umístění defektu a jeho závažnost v prvních dnech života dětí dát katétru do srdce.

hlavní operační léčba vrozeným srdečním onemocněním, je hluboký způsob hypertenze, který používá extrémnímu chladu.Tento typ operace je miminka, které mají velikost srdce ořechu.Při použití této metody pro srdeční chirurgii kojenců, chirurg má schopnost provádět složité operaci na opravu srdce, v důsledku úplné uvolnění.

současné době široce používány a další radikální způsoby léčby vrozenými srdečními vadami.Mezi nimi jsou commissurotomy, případně řezané tavený ventily a protetika, když odstraněn modifikovaného mitrální nebo trikuspidální atrioventrikulární ventil, a pak šitý ventilu protézy.Po těchto chirurgických zákroků, zejména mitrální commissurotomy, prognóza chirurgické léčby má pozitivní výsledek.

Hlavně u pacientů po operacích návratu do normálního života, jsou schopni pracovat.Děti neomezují se na fyzické schopnosti.Avšak ti, kteří podstoupili operaci srdce, by mělo být nadále dodržovat u lékaře.Vice, který má revmatické etiologii, prevence je nutno opakovat.

nábor služba lékař je relevantní pouze pro občany Ruské federace